Thanh toán mua hàng

 

Quý khách có thể chuyển khoản vào các tài khản sau:

 

Ngân Hàng

Chủ Tài Khoản

Số Tài Khoản

AGRIBANK  - CN Sở giao dịch

Vũ Anh Tuấn

1200209277480

FACEBOOK ONLINE 24/7